30. november 2019

Viiskümmend Piiskoppi, aga mitte ühtegi Hobust

Nagu teada, kadus pärisorjus Balti kubermangudest hää tsaari Aleksander I käsul. Eestimaa kubermangus juhtus see 1816. ja Liivimaal 1819. aastal. Vaba talupoeg pidi endale seejärel saama ka seisusekohase priinime ehk perekonnanime.

Kõik talupojad ei mõistnud sellise asja mõtet. Ammusest ajast käis ju eesnimega kaasas talu- või külanimi, vahel ka inimese silmatorkavale omadusele viitav hüüdnimi. Seetõttu kutsuti pealesunnitud perekonnanimesid ka väärnimedeks.

Pexels
Talurahva ristiisadeks said mõisnikud. See, milliste fantastiliste vaimusünnitistega nad oma alamaid õnnistasid, on pakkunud ainet paljudeks anekdootlikeks lugudeks. ("Mida sa nimeks tahad?" küsinud mõisnik. "Ei tea," vastanud talumees. Ja nõnda saigi ta nimeks Jüri Eitea.)

Nii ehk teisiti on eestlased perekonnanimesid kandnud pelgalt paarsada aastat. Oluline muutus toimus 1930. aastatel, kui kampaania korras eestistati hulk peamiselt saksapäraseid perekonnanimesid. Võiks arvata, et see, millised perekonnanimed on kõige enam levinud, ütleb mõndagi ka ühe või teise rahva iseloomu kohta. Vaatame.

Tuhanded Tammed ja kesine Kiluparv

Eesti kõige levinumad perekonnanimed on Tamm, Saar, Mägi, Kask, Kukk, Ilves, Rebane, Pärn, Oja, Kuusk, Lepp, Kaasik, Karu, Põder, Kallas, Kivi ja Mets. Asi selge - eestlased on tõepoolest loodusrahvas!

Statistikaameti andmetel elab Eestis 5191 Tamme, 4476 Saart ja 3679 Mäge. Lisaks veel üle 800 inimese, kel nimeks Tamme (omastavas käändes). Saare (üle 500) ja Mäe (üle 600) on samuti populaarsed nimed. Saaremägesid on ligi 80, Tammikuid aga üle poole tuhande. Metsatüüpidest on Laasi rohkem kui Salusid, vastavalt 964 ja 373. Eestimaal laiub 961 Põldu, 321 Nurme ja 476 Sood. Rabasid on meil 221 ja Lahtesid 362. Randasid leidub üle tuhande, Laidusid kahesaja ringis. Peale presidendi kannab Kaljulaiu nime veel 68 naist.

Eesti veed pole ülemäära kalarikkad: Lutsu leidub üle 600 isendi, Kiiska üle 300, Räime 150, Angerjat 50 ringis, Kilusid vaid 29. Säh sulle rahvuskilu... Keda on Eestis aga rohkem - Ilvest või Rebast? Tuleb välja, et neid on päris võrdsel hulgal. Ilveseid liigub ringi 2248, Rebaseid 2205. Metslindudest on kõige levinumad Luik, Teder ja Kull, kodulindudest loomulikult Kukk/Kikas.

Üllatav, et koduloomade nimesid on eestlastel perekonnanimedeks väga vähesel määral pandud. Eestis ei ela mitte kedagi, kel oleks nimeks Koer, Siga, Lehm või Lammas. Isegi selline väärikas, väärtuslik ja omal ajal asendamatu loom nagu hobune pole talurahvale priinimeks kõlvanud. Ei teagi, mispärast.

Kõige soliidsemateks ehk nimekõlbulikemaks koduloomadeks paistavad olevat Kass (319) ja Kits (257), ehkki viimane võib viidata ka metskitsele. Siiski tuleb märkida, et üks karjaloomi ühendav nimi on Eestis, eriti Läänemaal ja saartel väga levinud - Koppel. Sellenimelisi inimesi elab meil üle 1800. Muide, laial Eestimaal leidub suisa kaksteist meest ja üheksa naist, kellel on väga pull nimi - Pull!

Kui nüüd lõunakaarde vaadata, siis on ka lätlased looduseusku. Läti kõige levinumad perekonnanimed on Bērziņš (Kask), Kalniņš (Mägi), Ozoliņš (Tamm), Liepiņš (Pärn), Krūmiņš (sõnast "krūms" - Põõsas), Balodis (Tuvi), Eglītis (Kuusk) ja Zariņš (Oks). Ka soomlased on meiega samas paadis. Virtanen, Mäkinen, Mäkelä, Nieminen, Koskinen, Järvinen, Jokinen, Lehtinen, Saarinen, Salo, Salonen, Tuominen, Ahonen jne on kõik mingil viisil loodusega seotud.

Loodusobjektidest tuletatud perekonnanimede rohkus ongi Eesti, Läti ja Soome eripäraks, mujal Euroopas niisugust looduslembust ei kohta. Kui veel väikese mööndusega üks riik sellesse nimekirja pigistada, siis Türgi. Aga türklaste populaarseimad perekonnanimed kõlavad oma ürgses maskuliinsuses peaaegu kurjakuulutavalt: Kaya (Kalju), Demir (Raud), Şahin (Pistrik), Yıldız (Täht), Yıldırım (Piksenool), Şimşek (Välk), Arslan (Lõvi) ja Kurt (Hunt)...

Sepad, papid, lõbulinnud - ei nendeta saa!

Küllap läks nii mõnigi ristiisaks sattunud mõisnik kergema vastupanu teed ja pani talupojale priinime tema ameti või oskuse järgi. Statistika põhjal on kõige nõutumad ametimehed olnud Sepp, Raudsepp, Kangur ja Kütt. Sepa nime kannab üle 3600 inimese.

Tegemist on üldse kõige universaalsema perekonnanimega, mida võib leida mitmelt poolt maailmast, kus vaid tuld ja rauda tuntakse: Smith, Schmidt, Lefebre, Ferrari, Ferreira, Kowalski, Kovalenko, Kovacs, Kovač. Ka möldreid, pagareid ja rätseppasid on oluliseks peetud: Müller, Schneider, Baker, Melnic, Molnar, Szabo. Kõik levinuimad nimed Saksamaal viitavad ametitele, millest võiks järeldada, et sakslased on ajast aega olnud parandamatud töönarkomaanid. Palun väga: Müller, Schmidt, Schneider, Fischer, Meyer, Weber, Wagner, Becker, Hoffmann.

Austerlaste jaoks on tähtsaimad ametimehed ilmsesti kaevurid ja igat sorti talupidajad - Gruber, Huber, Bauer, Mayer. Itaallastel on rohkelt meremehi (Marino) ja habemeajajaid (Barbieri), ungarlastel nahaparkaleid (Varga), ukrainlastel kingseppi (Shevchuk) ja kardseppi (Bondar).

Rumeenia ja Moldova populaarsemaid nimesid silmitsedes näeme, et tegemist on põlise talupojaühiskonnaga, kus karjakamandajad on olnud pikalt au sees. Moldova levinuimad nimed on Ceban, Ciobanu (mõlemad tähendavad karjust) ja Turcan (talunik). Ka Rumeenias on Ciobanu üks peamisi perekonnanimesid. Meil on Karjus nimede levikult alles kusagil 700. kohal.

Eesti on kirikukauge maa, kust paganausku pole ühegi risti ega mõõgaga suudetud välja juurida, mistõttu ei maksa imestada, et siin ei ela mitte ühtegi Preestrit ega Pastorit. Uhket nime Piiskop kannab 48 inimest. Enam kui sajal inimesel on nimeks Papp, kuid mõistagi ei tähenda "papp" ainult vaimulikku.

Mujal Euroopas on "preester" väga levinud nimi, eriti Balkanil ja Rumeenias. Albaania levinuimad nimed Hoxha ja Prifti tähendavad mõlemad preestrit või pühameest. Rumeenlastel on Pop, Popa ja Popescu (preestri poeg), serblastel ja horvaatidel Popovic (veel üks preestri poeg). Ka vene nimede seas on Popov üks levinumaid. Teiste slaavi rahvaste seast nii palju pappe ei leia.

Tuleb sedagi märkida, et maailma kõige vanema ameti pidajaid perekonnanimede statistika ei tunne. Lits, Libu, Hatt ja Hoor on meil täiesti esindamata, kuid inglastel on Hooker päris tavaline nimi. Tõsi, "hooker" võib tähendada ka heegeldajat või kalameest.

Issi on armsam kui emme

Islandlastel - nagu teada - pole üldse perekonnanimesid. Islandi traditsiooni järgi on iga ilmakodaniku "priinimeks" isa nimi. Kui isa pole juhtumisi teada, kõlbab hädapärast ema oma. Osaliselt järgivad seda kommet ka venelased. Eks meiegi - Kalevipojast kõneldes. Aja jooksul on isanime ehk patronüümi kasutamise tava ununenud, kuid mõnijagu patronüüme on otsekui vanade kivististena alles jäänud.

Eesti kõige levinumad patronüümid on Laur ja Peterson. Hispaanlastel on Fernàndez (Fernando poeg), Gonzàlez (Gonzalo poeg), Rodrigez (Rodrigo poeg), Pèrez (Pedro poeg), Martinez (Martini poeg) jne. Ka prantsuse kõige tavapärasemad nimed on patronüümid, nagu Martin, Bernard, Thomas, Robert, Richard, Simon, Laurent jt.

Rootsis on kõikidest kõige rohkem Anderssone, Johanssone ja Karlssone (kõiki üle 200 000), neile järgnevad Nilsson, Eriksson ja Larsson. Kõige populaarsem nimi, mille lõpus pole -son, on Lindberg (Pärnamägi). Ka taanlastel ja norralastel on konkurentsitult kõige enam just isanimede kandjaid: Nielsen, Jensen, Hansen, Pedersen/Pettersen, Andersen, Christensen/Kristiansen, Olsen, Larsen jne.

Patronüümid on kõige levinumateks nimedeks ka Iirimaal (Murphy, Kelly, Sullivan, O'Brien), Armeenias (Hovhannisyan - Hovanni poeg, Sargsyan - Sargise poeg jne), Azerbaidžaanis (Mammadov - Mammadi poeg, Aliyev - Ali poeg jne), Venemaal (Smirnov, Ivanov, Pavlov, Vassiljev), Leedus (Jankauskas, Petrauskas, Vasiliauskas), Bulgaarias (Ivanov, Georgiev, Dimitrov) ja Belgias (Peeters, Janssens, Maes, Jacobs).

Lumivalgekesed, Punamütsikesed...

Eestis ei ela mitte ühtegi Kollast, Rohelist ega Sinist. Aga nii Musti kui ka Valgeid on üle 600. (Huvitav lugu - riigikogus on praegu kaks ajaloolast: üks Must ja teine Valge!)

Puna ja Verev/Verrev on rahvastikus tagasihoidlikumalt esindatud, neid kõiki on alla saja. Ruugeid leidub 25, Halle 52. Pruune elab Eestis kõigest 14. Seevastu Suurbritannias on Brown üks levinumaid perekonnanimesid üldse, populaarsemad on vaid Smith, Jones ja Taylor. Ka White ja Green mahuvad Briti enamlevinud nimede esikahekümnesse.

Itaalias armastatakse värve rohkem kui kusagil mujal. Rossi ja Russo (mõlemad tähendavad "punast") on konkurentsitult kõige menukamad Itaalia perekonnanimed. Väga levinud on ka Bianchi ("valge", ühtlasi number üks Šveitsi itaaliakeelsetes kantonites) ja Bruno ("pruun"). Hispaanias leidub üsna palju Valgeid (Blanko) ja Türgis Musti (Kara).

*
Lõpetuseks särav statistika. Päikese-nimelisi inimesi elab Eestis 39, Kuusid vaid 10. Aga Tähti vilgub Eesti priinimede taevas lausa 432!

21. november 2019

Mul on au, sul on häbi

Kirjandusõpikud teatavad, et vene kirjanduse suurkuju Puškin lahkus siitilmast duellil saadud kuulist. Puškini surmajat teatakse aga hoopis vähem: tegemist oli prantsuse sõjaväelasega, kel nimeks Georges-Charles de Heeckeren d'Anthès. Prantslane istus lühikest aega vangis, kuid mitte poeedi tapmise tõttu, vaid hoopis seepärast, et duellide pidamine oli Venemaal keelatud. Tsaar Nikolai I andis d'Anthès'ile siiski armu ning hiljem tegi võidukas duellist juba kenakest karjääri Prantsusmaal, tõustes muuhulgas senaatoriks.

Puškin võttis veel surivoodilgi vaevaks saata d'Anthès'ile sõnum: ta palus vabandust. Väljakutsujaks oli ju tema. Kogu traagiline lugu olevat alguse saanud ikka naistest. Nimelt levis kumu, et kõrvuni võlgades Puškini naine tõmbavat teiste meestega ringi ja seda jutuveskit keerutanud omalt poolt ka d'Anthès. Oli, kuidas oli, kuid taolised duellid, mis said tihtipeale alguse veelgi tühisemast sädemest, polnud toonastes oludes midagi harukordset. Palju noori mehi sai hukka nondes kahevõitlustes, kus mängus oli ei midagi vähemat kui au.

Pixabay
Au oli omal ajal tähtsam kui elu. Häbi oli hullem kui surm. Mõnel pool maailmas leidub endiselt kultuure, kus häbi saab maha pesta vaid häbistaja verega. Auväärne käitumine tähendab teatavate kommete ja tavade järgimist, nende vastu eksida ei tohi. Fakt, et Puškini mahalaskja ei saanud sisuliselt mingit karistust, räägib enda eest - riiklike seaduste raudne rusikas ei sekkunud, kui mängiti au peale. Muidugi tuli ette küllaga duelle, mis ei lõppenud surmaga. Duell olid ka julguseproov ning alati oli võimalik leida veretu kokkulepe. Peaasi, et au alles jäi.

Kui tulla tänapäeva ja küsida, kas au kuulub endiselt meie paljuräägitud läänelike väärtuste komplekti, on vastus kahtlemata "ei". Aastatuhandeid inimese südametunnistuse külge kuulunud mõiste on põhimõtteliselt käibelt kadunud, täielikult unustusse vajunud. Kui pole au, pole ka häbi. Me elame häbitus maailmas.

Mida see au üldse tähendab? Seletav sõnaraamat annab lausa kolm vastet: 1) eetika kategooria, milles väljendub ühiskonna või sotsiaalse rühmituse positiivne hinnang inimese, kollektiivi vms kohta; hea nimi; arusaamine enda väärtusest, subjektiivne autunne; 2) austus, lugupidamine; 3) lugupidamist, austust äratav isik, tegevus, nähtus vms. "Au" on alles jäänud vaid üksikutesse sõnadesse, nagu aula, auväärne, auaste ja auhind. Keel ei taha kuidagi A-d ja U-d kõrvuti sättida.

Au on olnud ikka aristokraatide asi. Matsidel pole ju häbiraasugi. Au ülendab, teeb õilsamaks ja kõrgemaks. Seetõttu öeldaksegi, et keegi eriti silmapaistev isik on auväärne, teenete ja saavutuste eest autasustatakse, see koht, kus toimuvad pidulikud ja peened üritused, on aula. Kes väärib austust, on millegi poolest hallist massist parem.

See ununenud au, vaprate rüütlite ja üllaste poeetide tunnus, tuleks jälle kolikambrist üles otsida ning tolmust puhtaks kloppida. Vajaksime rohkem au. Rohkem austust üksteise vastu... Milline lihtsameelne mõte! Lugu pidada ja austada - see on neetult raske.

Paljud meie seast ei austa teisi arvamusi, reaktsioone, muljeid, maitseid ja veendumusi iseenda omade kõrval. Meid pole õpetatud rüütlite kombel vastasest lugu pidama. Keegi pole õpetanud meile, pärisorjade järeltulijaile, kes iial ühtki aadlitiitlit pole kandnud, milline vägi on aul. Me ei usugi, et au on midagi sellist, mis jagades üha kasvab. Tunneme küll valehäbi kõiksuguste tühiste asjade pärast, kuid ei tunne tõelist häbi - seda, mis jääb järele siis, kui au on kadunud.